เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เข้าศึกษาดูงาน JFE Urban Corporation และ Toshiba Environmental Solution Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น