แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ณ ห้องกษัตริย์ศึก3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานได้แก่ วัสดุผนังทึบ ผนังโปร่งแสง หรือกระจก และฉนวนกันความร้อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน ณ ห้องจรัสเมือง2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

Risk Assessment and Safety Measures for RACHP using Flammable Refrigerants toward Conversion to Lower GWP in ASEAN countries

Risk Assessment and Safety Measures for RACHP using Flammable Refrigerants toward Conversion to Lower GWP in ASEAN countries

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมบรรยายและประชุม​ Risk Assessment and Safety Measures for RACHP using Flammable Refrigerants toward Conversion to Lower GWP in ASEAN countries   จัดโดย NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization ) และ​ Japan Refrigeration and air conditioning industry Association ณ KOBE Convention Center   *** หากสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สนใจข้อมูล Presentation สามารถติดต่อขอรับได้ที่ [email protected] ค่ะ

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “สตาร์แอร์” โดยมีคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ที่มาและความสำคัญของโครงการ : 1.ฉนวนเป็นอุปกรณ์สนับสนุนให้อุปกรณ์/ระบบมีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น 2.การขายตัวของการใช้งานเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น มีมากขึ้น 3.เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง