งานสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศ และสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี ณ โรงแรมแกรนด์ริชม่อนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี