รับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ ขึ้นรับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ในงาน TATA Thank you Dinner Party 2023 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน