ประกาศผลการจับรางวัลแจกเครื่องปรับอากาศให้กับผู้โชคดีในงาน Bangkok RHVAC 2019 ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 24 ท่านด้วยนะคะ สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เบอร์ 092-4240066

สนับสนุนสำนักงานใหม่ ส.อ.ท.

สนับสนุนสำนักงานใหม่ ส.อ.ท.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขึ้นรับโล่ผู้สนับสนุนสำนักงานใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Seminar : ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant

Seminar : ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับ JRAIA จัด Workshop ภายในงาน Bangkok RHVAC 2019 ในหัวข้อ “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant” โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายในงาน Bangkok RHVAC’2019 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

แถลงข่าว “งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)

แถลงข่าว “งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)

วันที่ 12 กันยายน 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแถลงข่าว “งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) กับคุณวิทยา มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นไทยเป็นอันดับ 2 ของโลกอันดับ 1 ของภูมิภาค ด้วยมูลค่าการส่งออกสูงถึง 170,000 ล้านบาทต่อปี และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงาน Bangkok RHVAC 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2562 ไบเทค บางนา ท่านจะได้พบกับสินค้าที่มีนวัตกรรมทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ IoT นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจภายในงานร่วมด้วย รวมถึงการจัด workshop กับเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย…

WorldSkills Kazan 2019.

WorldSkills Kazan 2019.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่45  สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จำนวนเงิน 20000 บาท และ 10000 บาทสำหรับเยาวชนสำรอง ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร