มอบพัดลมให้แก่โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง

มอบพัดลมให้แก่โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับทราบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ พบว่ามีปัญหาความร้อนสูง จึงมีความต้องการพัดลมจำนวนมาก เพื่อช่วยระบายความร้อน ให้แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มฯ ร่วมกับ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 66, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 17, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 22, บริษัท กุลธร จำกัด และบริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand

ผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand ผ่านการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ

มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ส่งมอบให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ” ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19

กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19”

กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ” ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีกำหนดส่งมอบตู้เก็บวัคซีนล็อตแรกให้ 21 สถานพยาบาลรัฐภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้    

ประชุมหารือความร่วมมือในการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน

ประชุมหารือความร่วมมือในการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน

วันที่ 22 มกราคม 2564 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมดร.ณรัณ ศิริสันธนะ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ( คุณธนะ  อัลภาชน์ )  เพื่อหารือความร่วมมือในการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรม