ขอเลื่อนการจัดงาน Bangkok RHVAC 2021

ขอเลื่อนการจัดงาน Bangkok RHVAC 2021

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมจัดงาน และผู้เข้าชมงาน Bangkok RHVAC 2021 จึงขอให้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching – RHVAC and E&E)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching – RHVAC and E&E)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching – RHVAC and E&E) ระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ ผู้นำเข้า และผู้กระจายสินค้ารายสำคัญจากทั่วโลก ในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินทางและจัดงานแสดงสินค้าได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 กลุ่มฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/Y91Yren1P9Uw3dZz7

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์จากสมาชิกกลุ่มฯ หรือบุคคลที่มีจิตกุศล เพื่อรวบรวมส่งมอบให้โรงพยาบาลในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ตามกำลังศรัทธา

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์จากสมาชิกกลุ่มฯ หรือบุคคลที่มีจิตกุศล เพื่อรวบรวมส่งมอบให้โรงพยาบาลในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ตามกำลังศรัทธา

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดมีจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังมีจำนวนสูงอยู่ และผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักหรือรุนแรงกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จึงเป็นตัวกลางในการสนับสนุนบริจาคทุนทรัพย์จากสมาชิกกลุ่มฯ หรือบุคคลที่มีจิตกุศล เพื่อรวบรวมส่งมอบให้โรงพยาบาล ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง โดยท่านสามารถบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา บริจาคผ่านบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 009-1-70874-5

มอบพัดลมให้แก่โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง

มอบพัดลมให้แก่โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับทราบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ พบว่ามีปัญหาความร้อนสูง จึงมีความต้องการพัดลมจำนวนมาก เพื่อช่วยระบายความร้อน ให้แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มฯ ร่วมกับ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 66, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 17, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 22, บริษัท กุลธร จำกัด และบริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand

ผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand ผ่านการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย