เยี่ยมชมบูธงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565

เยี่ยมชมบูธงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ร่วมกับประธานและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เยี่ยมชมบูธงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 1

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 1

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 1 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/

รับโล่ขอบคุณในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

รับโล่ขอบคุณในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับโล่ขอบคุณจากท่านรัฐมนตรี เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสที่สนับสนุนงานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวตกรรมในช่วงวิกฤติโควิตที่ผ่านมาในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

การจัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

การจัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 18 คน วัตถุประสงค์ เพื่อนำใบประกาศแสดงเป็นหลักฐานก่อนการประกอบอาชีพในการให้บริการอาคารสถานที่หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ใช้ในการทดสอบ เป็นมาตรฐานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อปี 2554 ปัจจุบันยังใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวในการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​

ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2565-2567