ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมด้วย ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งห้องทดสอบนี้มีขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานถึง 300,000 BTU ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานที่เป็นกลาง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมและมาตรฐานที่สูงของประเทศไทย