ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC) และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023

เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC) และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023 โดยในงานมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความเย็น และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ณ International Conference Center Kobe ประเทศญี่ปุ่น