หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain และกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ ห้องรับรอง 230 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หารือแนวทางการบริหารจัดการ WEEE

หารือแนวทางการบริหารจัดการ WEEE

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการ WEEE ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หารือแนวทางดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

หารือแนวทางดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมด้วย ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ คุณมนตรี หมอกมี คุณสุวชัย โพธิ์เย็น และคุณรัตน์ศักดิ์ ทองนิ่ม กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบคุณชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อหารือแนวทางดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สมอ. ที่ได้รับมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางให้มีการเร่งจัดทำมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานบังคับ เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

รับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ ขึ้นรับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ในงาน TATA Thank you Dinner Party 2023 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Leading Chang for Sustainability E-Waste Management in Thailand”

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Leading Chang for Sustainability E-Waste Management in Thailand”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Leading Chang for Sustainability E-Waste Management in Thailand” ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล