กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับความสำเร็จของการเปิดห้องทดสอบประสิทธิภาพการทำความเย็น
โดยห้องทดสอบใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของไทยที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต