เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดีย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประเด็นปัญหาการอนุมัติการรับรองมาตรฐาน ISI Mark ของประเทศอินเดียล่าช้า ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะผลักดันเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการเจรจากับหน่วยงานในประเทศอินเดียให้เร่งดำเนินการอนุมัติการรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยเร็ว