คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Leading Chang for Sustainability E-Waste Management in Thailand”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Leading Chang for Sustainability E-Waste Management in Thailand” ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล