เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ เป็นผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2566 ณ Kuala Lumpur Convention Centre ประเทศมาเลเซีย โดยภายในงานได้จัดให้มีการลงนาม MOU รวมถึงจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมกัน