เข้าร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น อาเซียน – จีน

เข้าร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น อาเซียน – จีน

คุณภานุวัฒน์ สถาวร กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น อาเซียน – จีน ที่จัดขึ้นในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา The 35th China Refrigeration Expo was set up in Beijing, earlier this month. The show was co-hosted by – Chinese Association of Refrigeration (CAR), – China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association (CRAA), and; – Beijing International Exhibition Center Co., Ltd. (BIEC). It was organized with…

ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2567-2569

ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2567-2569

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2567-2569 Congratulations to Khun Kriengkrai Thiennukul. He was elected to be the President of Federation of Thai Industries (FTI) for the second term from 2024-2026. In this picture, from left to right: – Khun Pawakiat, Secretary General of Thai Air Cond Club, – Khun Naran, Thai Air Cond…

โครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG รุ่นที่ 2

โครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรโครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG รุ่นที่ 2 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (ธพว.) ในหัวข้อ “ จีน มหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย“ ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ABC โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 โดยได้บรรยายในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ – สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก – แนวทางการรับมือสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยควรมีในอนาคตจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น Geopolitics TradeWarความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก – การเตรียมรับมือรับกับแนวทางความยั่งยืน ESG เป็นต้น – โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยในประเทศจีนจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น FTA E-Commerce เป็นต้น ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพพลังงาน”

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพพลังงาน”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพพลังงาน” โดยมี ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ ประธานกลุ่มฯ และ คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ เป็นผู้ดำเนินรายการในงานดังกล่าว

เข้าพบคุณฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เข้าพบคุณฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ณ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2567 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกรรมการสถาบันฯ เข้าพบคุณฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ณ กระทรวงการต่างประเทศ