RYDER CUP ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 20 เพื่อกระชับมิตร เชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความ สามัคคี
ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยแข่งขันกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ