พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 2

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 2

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมงาน “Healthy Air Forum 2022”

เข้าร่วมงาน “Healthy Air Forum 2022”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมงาน “Healthy Air Forum 2022” ซึ่งเป็นการจัดงานด้านคุณภาพอากาศครั้งแรกของไทย โดยความร่วมมือระหว่างไทย กับ เกาหลี ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ประชาสัมพันธ์ งาน Healthy Air Forum

ประชาสัมพันธ์ งาน Healthy Air Forum

Healthy Air Forum งานดีๆ ที่ไม่ควรพลาด 15 – 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 5 โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok สนใจเข้าร่วมงานสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยค่ะ ^^

หารือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หารือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (คุณเอกนิติ รมยานนท์) เพื่อหารือเรื่อง การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และแนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยท่านรองเลขาธิการฯ รับทราบในประเด็นปัญหา และจะนำหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป