สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์” เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนา

ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประชุมสามัญประจำปี 2561

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2561 – 2563  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

สัมมนา Green  Building และเยี่ยมชมอาคาร KASIKORN Business – Technology Group (KBTG)

สัมมนา Green  Building และเยี่ยมชมอาคาร KASIKORN Business – Technology Group (KBTG)

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย  จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกกลุ่มฯเพื่อเข้าร่วมสัมมนา Green  Building  โดยเป็นการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเรื่องอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ  และเข้าเยี่ยมชมอาคาร KASIKORN Business – Technology Group (KBTG) ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเขียวระดับโลก (LEED-NC) และผ่านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุด (Platinum) ภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environment Design)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  ณ อาคาร KBTG เมืองทองธานี