สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การลด และเลิกใช้สาร HFCs

สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การลด และเลิกใช้สาร HFCs

จากผลการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ครั้งที่ 28  เมื่อวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2559  ณ กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา  โดยการประชุมมีสาระสำคัญในการกำหนดสารกลุ่ม HFCs เป็นสารควบคุม ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล และกำหนดระยะเวลาการลดและเลิกใช้สาร HFCs ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ และในปัจจุบันสาร HFCs ได้เริ่มมีการใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงจัดสัมมนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย