หารือแนวทางการบริหารจัดการ WEEE

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการ WEEE ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม