วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5 มาแล้วนะคะ
วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF
COOLVERSE – Volume 5 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร