การบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมคณะ รับฟังแนวทางการบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจาก Association for Electric Home Appliances ในกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”