แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณณัฐิยา สุจินดา ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ