ต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสถาบัน เศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ให้การต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China Chamber of International Commerce : CCOIC) และคณะฯ
เพื่อแนะนำภารกิจหลักขององค์กรในฐานะหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือถึงแนวทาง ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต เช่น กิจกรรมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ และการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนระหว่างสองประเทศ