ร่วมหารือกับ Mr. Peter Tan Chin Wah President of Malaysian Air-Conditioning and Refrigeration Association (MACRA)

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกรรมการกลุ่มฯ ร่วมหารือกับ Mr. Peter Tan Chin Wah President of Malaysian Air-Conditioning and Refrigeration Association (MACRA) และกรรมการของ MACRA เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมกัน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ