กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Headquarters) ซึ่งเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% หรือเรียกว่าระบบ Chilled Beam โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC. (US green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี