ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้าน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้านพักอาศัย ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยนางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง หัวหน้าคณะทำงานวิจัยฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง