แถลงข่าว “งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)

วันที่ 12 กันยายน 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแถลงข่าว “งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) กับคุณวิทยา มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นไทยเป็นอันดับ 2 ของโลกอันดับ 1 ของภูมิภาค ด้วยมูลค่าการส่งออกสูงถึง 170,000 ล้านบาทต่อปี และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับงาน Bangkok RHVAC 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2562 ไบเทค บางนา ท่านจะได้พบกับสินค้าที่มีนวัตกรรมทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ IoT นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจภายในงานร่วมด้วย รวมถึงการจัด workshop กับเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ในเรื่องของทิศทางของสารทำความเย็นในอนาคตรวมถึงนิทรรศการซึ่งจะแสดงสินค้าที่มีเทคโนโลยีล่าสุดของระบบปรับอากาศ ที่ไทยเป็นผู้นำอยู่