WorldSkills Kazan 2019.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่45  สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จำนวนเงิน 20000 บาท และ 10000 บาทสำหรับเยาวชนสำรอง ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร