เข้าร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น อาเซียน – จีน

คุณภานุวัฒน์ สถาวร กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น อาเซียน – จีน ที่จัดขึ้นในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
The 35th China Refrigeration Expo was set up in Beijing, earlier this month. The show was co-hosted by
– Chinese Association of Refrigeration (CAR),
– China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association (CRAA), and;
– Beijing International Exhibition Center Co., Ltd. (BIEC).
It was organized with a great support from the Beijing Chamber of International Commerce (BCIC), and the Beijing International Exhibition Center Co., Ltd. (BIEC).
Thai RHVAC Club was invited to participate in China-ASEAN HVAC&R Industry Forum by CRAA. The forum was co-arranged by MACRA with speakers from China, Malaysia, Thailand, Vietnam.