ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2567-2569

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​
ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2567-2569
Congratulations to Khun Kriengkrai Thiennukul. He was elected to be the President of Federation of Thai Industries (FTI) for the second term from 2024-2026.
In this picture, from left to right:
– Khun Pawakiat, Secretary General of Thai Air Cond Club,
– Khun Naran, Thai Air Cond Club Chairman,
– Khun Kriengkrai, FTI President ,and;
– Khun Aroon, FTI members of the board and Former Chairman of Thai Air Cond Club.