เข้าพบคุณฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ณ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2567 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกรรมการสถาบันฯ เข้าพบคุณฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ณ กระทรวงการต่างประเทศ