หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566  คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย