ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste ณ ห้องประชุม 1014 สภาอุตสาหกรรมฯ