พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 4

วารสาร COOLVERSE – Volume 4 มาแล้วนะคะ ^^
วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 4 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2566 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/