Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัด Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หาแนวทางในการส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนการนำเข้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้าน Supply Chain