พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 3

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 3 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/