จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 เป็นมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้จัดทำขึ้น
โดยจัดอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 20 คน
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 18 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม