แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ