คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุม 5th China- Southeast Asia Business Forum 2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ กรรมการสถาบัน เข้าร่วมงานประชุม 5th China- Southeast Asia Business Forum 2023 โดยได้รับเกียรติขึ้นร่วมกล่าว Keynote Speech ภายใต้หัวข้อ “Strengthening the Resilience and Coordination of Regional Industrial Chains to Promote Regional Economic Cooperation and Integration.” ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนในการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและผลักดันในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อย่างเนืองแน่น
ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมาประเทศจีนนับเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ที่สำคัญ ของประเทศไทย โดยมีมูลค่าการค้าทวิภาคีอยู่ที่ 3.69 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 107 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็น 18% ของปริมาณ การค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย สำหรับเศรษฐกิจจีนเริ่มส่ง สัญญาณดีขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ ทำให้เศรษฐกิจจีนมีทิศทาง ฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรก 2566 เติบโตที่ 5.5% ซึ่งมีปัจจัยหนุนมาจากภาคบริการเป็นหลัก โดยภาคบริการเติบโตที่ 6.4% การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเติบโตที่ 7.2% การลงทุนในอุตสาหกรรม High tech เติบโตถึง 12% โดยเฉพาะการลงทุนใน High-Tech Service ที่เติบโตถึง 51.6%
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน