เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ

เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ ในประเด็นการห้ามนำเข้าสินค้าของประเทศอินเดีย และการค้ากับต่างประเทศ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ร่วมด้วย

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าพบ สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาดและตำแหน่งเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์ฯ

เข้าพบ สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาดและตำแหน่งเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 63 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น คุณมนตรี หมอกมี พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค เข้าพบผู้แทน สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาด และตำแหน่งการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์” เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ณ โรงแรม DoubleTree สุขุมวิท โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนา

พิธีเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 กันยายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและแถลงข่าว “โครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี