แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ พร้อมกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุณบรรจง สุกรีฑา ณ สมอ.

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท – หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 – ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินของกรรมการจะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน) รายละเอียดเพิ่มเติม: สแกน QR Code หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาทินี อินดี โทร. 092-4240066

มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง  ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นตัวแทนกลุ่มฯ มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี​ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ กลุ่มฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 (ทางผู้จัดงานขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564)

ขอเลื่อนการจัดงาน Bangkok RHVAC 2021

ขอเลื่อนการจัดงาน Bangkok RHVAC 2021

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมจัดงาน และผู้เข้าชมงาน Bangkok RHVAC 2021 จึงขอให้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน