เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เก็บตกภาพกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าชม Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการรีไซเคิล ช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงาน Hyper Cycle Systems Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5

วารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 5 มาแล้วนะคะ วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 5 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร

การบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

การบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมคณะ รับฟังแนวทางการบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจาก Association for Electric Home Appliances ในกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”

กิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”

กิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “E-Waste Management Technology in Japan” และมีโอกาสเข้าพบ ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และคุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงโตเกียว ณ สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงโตเกียว โดยท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ในประเทศไทย

ต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน

ต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสถาบัน เศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ให้การต้อนรับ นาย ตั่ง หง ผู้อำนวยการสำนักงานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China Chamber of International Commerce : CCOIC) และคณะฯ เพื่อแนะนำภารกิจหลักขององค์กรในฐานะหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือถึงแนวทาง ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต เช่น กิจกรรมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ และการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนระหว่างสองประเทศ