ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ASHRAE THAILAND CHAPTER สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อดำเนินงานร่วมกันภายใต้สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดยในการดำเนินงานในวาระแรก ได้แต่งตั้ง คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯ

ร่วมลงนาม MOU

ร่วมลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การยกระดับความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม โดยมีคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยท่านใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยท่านใหม่

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย, ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วาระปี 2563-2564 ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ The Banquet Hall at Nathong

มอบเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับ COVID-19

มอบเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับ COVID-19

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (คุณสุภาณี จันทศาศวัต) พร้อมด้วยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์, ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ และคุณวีรยา ปิยะรัตน์ เป็นตัวแทนกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เพื่อต่อสู้กับ COVID-19 พร้อมเยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับ COVID-19 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (พล.ท.ธารา พูนประชา) เป็นผู้รับมอบ ??ทั้งนี้ กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ยังได้มอบเงินบริจาคในลักษณะเดียวกันให้แก่ รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, มูลนิธิรพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา และมูลนิธิรพ.ยะรัง จ.ปัตตานี รวมทั้งสิ้น 4 รพ. เป็นเงินบริจาครวม 200,000 บาท

ประกาศผลการจับรางวัลแจกเครื่องปรับอากาศให้กับผู้โชคดีในงาน Bangkok RHVAC 2019 ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 24 ท่านด้วยนะคะ สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เบอร์ 092-4240066