ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมมีผู้แทนจาก E&E Solution Inc.(EES) มานำเสนอข้อมูล Ministry of the Environment Japan’s F-gas management initiative in Thailand