ประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดการประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ