ประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอ “ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025” โดยคุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีการจัดเสวนาเรื่อง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย โดยพรรคการเมือง ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3 ไบเทค บางนา