ประชุมหารือความร่วมมือ FTI Air cond club และ MARCA.

วันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับอดีตประธาน MARCA ประเทศมาเลเซีย และได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย