สัมมนาเรื่องการจัดการสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ DOWA ECO System co.,ltd และ Wast Management Siam Ltd.( WMS ) จัดสัมมนาเรื่องการจัดการสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม ซึ่งมีชนิดและแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2 , PFCs , HFCs , SF6 , PFC เป็นต้น