ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ และคุณกิตติ  สุขุตมตันติ  ที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ  

ประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร

ประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดการประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ 

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมมีผู้แทนจาก E&E Solution Inc.(EES) มานำเสนอข้อมูล Ministry of the Environment Japan’s F-gas management initiative in Thailand

ประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประชุมสามัญประจำปี 2562  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอ “ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025” โดยคุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีการจัดเสวนาเรื่อง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย โดยพรรคการเมือง ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3 ไบเทค บางนา

ประชุมหารือความร่วมมือ FTI Air cond club และ MARCA.

ประชุมหารือความร่วมมือ FTI Air cond club และ MARCA.

วันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับอดีตประธาน MARCA ประเทศมาเลเซีย และได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย