กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “สตาร์แอร์” โดยมีคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ที่มาและความสำคัญของโครงการ : 1.ฉนวนเป็นอุปกรณ์สนับสนุนให้อุปกรณ์/ระบบมีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น 2.การขายตัวของการใช้งานเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น มีมากขึ้น 3.เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กทม.

กิจกรรม Networking ครั้งที่ 2

กิจกรรม Networking ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กันยายน 2561 คุณมนตรี หมอกมี (รองประธานกลุ่มฯ) คุณมานิตย์ กฤษณวิภาคพร (กรรมการกลุ่มฯ) และคุณวสันต์ ชั้ยเรืองสิริกุล (กรรมการกลุ่มฯ) เข้าพบผู้บริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงงานนิคมุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณมณฑล ศรีวรัฏฐา VP.Corporate Planning Division และคุณสุทิน สุวรรณวัฒน์ VP.SKD Production Division ให้การต้อนรับ

World Ozone Day 2018

World Ozone Day 2018

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในงาน World Ozone Day 2018 “Keep Cool and Carry On” The Montreal Protocol ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมแฟชั่นโซน LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเชิญชวนให้เกิดความสนใจในเรื่องการปกป้องชั้น บรรยากาศโอโซนของประชาชนคนไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สาร HCFCs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทดแทน