ร่วมงาน Thank you Dinner สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมงาน Thank you Dinner สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน